Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Hotarari ale consiliului local Balilesti

Rubrica:

Informatii Consiliul Local 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2019

 

 • HOTARARE NR. 1
  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2019
 • HOTARARE NR. 2
  privind utilizarea din excedentul bugetar 2018 a sumei de 63 mii lei pentru acoperirea temporara a golului de casa
 • HOTARARE NR. 3
  privind aprobarea realizării unor proiecte multianuale
 • HOTARARE NR. 4
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „ Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș"
 • HOTARARE NR. 5
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii in satul Bălilești, comuna Bălilești, județul Argeș”
 • HOTARARE NR. 6
  privind reabilitarea dispensarului Poienița
 • HOTARARE NR. 7
  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale UAT Bălilești pentru anul 2019
 • HOTARARE NR. 8
  privind aprobarea grilei de salarizare pentru angajatii Primăriei Bălilești
 • HOTARARE NR. 9
  privind aprobarea cererilor depuse de cetățenii comunei Bălilești pentru scutirea unor impozite si taxe locale pentru anul 2019 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 10
  privind avizarea organigramei si a regulamentului intern ale SC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 11
  privind demisia consilierului local BUSESCU MARIUS -CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local
 • HOTARARE NR. 12
  privind validarea d-lui Burlusi Stefan in functia de consilier local
 • HOTARARE NR. 13
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2019
 • HOTARARE NR. 14
  privind respingerea proiectului de hotirare cu privire la incetarea de drept a functiei de consilier local si viceprimar a d-Iui Voican Ion
 • HOTARARE NR. 15
  pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a programului si listei de investitii pentru anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022
 • HOTARARE NR. 16
  privind organizarea la nivelul aparatului propriu al primarului a unei structuri de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • HOTARARE NR. 17
  privind revocarea Hotararii nr.15 din 09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a programului si listei de investitii pentru anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022
 • HOTARARE NR. 18
  pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a programului si listei de investitii pentru anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022 (anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4)
 • HOTARARE NR. 19
  (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 20
  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2019 a Comunei Balilesti
 • HOTARARE NR. 21
  privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Balilesti pentru anul 2019
 • HOTARARE NR. 22
  privind aprobarea unor lucrări de amenajare terenuri de interes local
 • HOTARARE NR. 23
  privind încetarea de drept a funcției de consilier local și viceprimar a d-lui Voican Ion
 • HOTARARE NR. 24
  privind respingerea cererii d-lui Voican Ion cu privire la solicitarea revocarii HCL nr. 23/13.05.2019
 • HOTARARE NR. 25
  privind reamenajare parau Valea Ulitei 
 • HOTARARE NR. 26
  privind executarea unor lucrari in punctul ,,La Gorgan"-Valea lui Isac
 • HOTARARE NR. 27
  privind încetarea de drept a funcției de consilier local și viceprimar a d-lui Voican Ion
 • HOTARARE NR. 28
  privind aprobarea vanzarii imobilului-teren situat in comuna Balilesti, sat Balilesti, punctul "La Troita"
 • HOTARARE NR. 29
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2019
 • HOTARARE NR. 30
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
 • HOTARARE NR. 31
  privind modificarea solutiei de colectare a deseurilor in comuna Balilesti, judetul Arges
 • HOTARARE NR. 32
  privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii cu privire la normele de igiena si sanatate publica
 • HOTARARE NR. 33
  privind aprobarea modificarii art.1 din HCL nr.10/02.02.2016
 • HOTARARE NR. 34
  privind delegarea d-lui Busescu Marius Constantin pe functia de administrator al SC SERVICII EDILITARE BALILESTI SRL
 • HOTARARE NR. 35
  privind aducerea la cunostinta a sentintei civile nr.48812019 emisa de Tribunalul Arges
 • HOTARARE NR. 36
  privind aprobarea organizarii activitatii culturale "500 de ani de la prima atestare documentara a satului Bajesti"
 • HOTARARE NR. 37
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 38
  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare rețea existentă de alimentare cu apă Băjești și înființare rețea de canalizare pe arterele secundare în comuna Bălilești” și depunerea spre finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
 • HOTARARE NR. 39
  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnici-economici pentru proiectul,„Înființare distribuție gaze naturale în comuna Bălilești cu satele Bălilești, Băjești, Valea Maren Golești, Priboaia, Poienița și Ulița, județul Argeș” și depunerea spre finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
 • HOTARARE NR. 40
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 41
  privind delegarea d-lui Busescu Marius Constantin pe funcția de administrator al SC SERVICI EDILITARE BĂLILEȘTI SRL pe perioadă nedeterminată
 • HOTARARE NR. 42
  privind desemnarea consilierilor care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bălilești
 • HOTARARE NR. 43
 • HOTARARE NR. 44
 • HOTARARE NR. 45
 • HOTARARE NR. 46
 • HOTARARE NR. 47<
  (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 48
 • HOTARARE NR. 49
 • HOTARARE NR. 50
 • HOTARARE NR. 51
 • HOTARARE NR. 52
 • HOTARARE NR. 53
 • HOTARARE NR. 54
  (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 55
  (anexa 1), (anexa 2), (anexa 3)
 • HOTARARE NR. 56
 • HOTARARE NR. 57
 • HOTARARE NR. 58

 

 

 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2018

 

 • HOTARARE NR. 1
  privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017
 • HOTARARE NR. 2
  privind utilizarea din excedentul bugetar 2017 a sumei de 28 mii lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa
 • HOTARARE NR. 3
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2018
 • HOTARARE NR. 4
  privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale UAT Balilesti pentru anul 2018
 • HOTARARE NR. 5
  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Balilesti
 • HOTARARE NR. 6
  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balilesti, judetul Arges pentru anul 2018
 • HOTARARE NR. 7
  privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ
 • HOTARARE NR. 8
  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de beneficiarii Legii 416/2001
 • HOTARARE NR. 9
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Balilesti, judetul Arges"
 • HOTARARE NR. 10
  privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate inregistrate la compartimentul impozite si taxe
 • HOTARARE NR. 11
  privind aprobarea cererilor depuse de cetatenii comunei Balilesti pentru scutirea unor impozite si taxe locale pentru anul 2018 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 12
  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Balilesti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Balilesti
 • HOTARARE NR. 13
  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, bugetului de venituri proprii si subventii, a programului de investitii pentru anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021 (anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4)
 • HOTARARE NR. 14
  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018 a comunei Balilesti (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 15
  privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Balilesti pentru anul 2018(anexa 1)
 • HOTARARE NR. 16
  privind infiintarea societatii cu raspundere limitata (SRL) "SERVICII EDILITARE BALILESTI"
 • HOTARARE NR. 17
  privind stabilirea modalitatii de gestionare a Serviciului de Iluminat Public in comuna Balilesti, Judetul Arges (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 18
  privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public din comuna Balilesti, judetul Arges (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 19
  privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din comuna Balilesti, judetul Arges (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 20
  privind aprobarea Planului anual de actiune pe anul 2018 privind serviciile sociale acordate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Balilesti (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 21
  privind numirea persoanei care tine Registrul de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ teritoriale Balilesti
 • HOTARARE NR. 22
  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in relatia cu SC SERVICII EDILITARE BALILESTI S.R.L.
 • HOTARARE NR. 23
  privind aprobarea amplasarii de semne de circulatie pe raza comunei Balilesti (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 24
  privind reorganizarea serviciului de paza in comuna Balilesti, judetul Arges
 • HOTARARE NR. 25
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2018
 • HOTARARE NR. 26
  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
 • HOTARARE NR. 27
  privind aprobarea executarii unor obiective de investitii
 • HOTARARE NR. 28
  stabilirea si sanctionarea unor contraventii cu privire la normele de igiena si sanatate publica
 • HOTARARE NR. 29
 • HOTARARE NR. 30
  privind aprobare intretinere prin pietruire cu piatra concasata a arterelor de acces comunale
 • HOTARARE NR. 31
  privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Balilesti
 • HOTARARE NR. 32
  privind prelungirea perioadei de finantare a creditului de investitii nr. RQ17114451914105 din data de 14.12.2017
 • HOTARARE NR. 33
  pentru rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • HOTARARE NR. 34
  privind insusirea raportului de audit privind reteaua de iluminat public din comuna Balilesti
 • HOTARARE NR. 35
  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii
 • HOTARARE NR. 36
  pentru aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor
 • HOTARARE NR. 37
  privind completarea domeniului public al comunei Balilesti
 • HOTARARE NR. 38
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2018
 • HOTARARE NR. 39
  privind completarea listei de investitii a comunei Balilesti pe anul 2018
 • HOTARARE NR. 40
  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 41
  privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Balilesti, a terenurilor ce au apartinut magazinelor satesti din satele Balilesti si Golesti, precum si a imobilului magazie fosta laptarie
 • HOTARARE NR. 42
  privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Balilesti cu suprafata de 6,9655 ha teren si aprobarea marcarii arborilor de pe aceasta suprafata din punctul „Poiana Targului"
 • HOTARARE NR. 43
  privind alegerea unui presedinte de sedinta
 • HOTARARE NR. 44
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia „Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Balilesti, judetul Arges si infiintare sistem centralizat de canalizare comuna Balilesti, judetul Arges”
 • HOTARARE NR. 45
  privind asigurarea fondurilor necesare investitiei defalcate pe surse de finantare pentru realizarea obiectivului „Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Balilesti, judetul Arges si infiintare sistem cetralizat de canalizare comuna Balilesti, judetul Arges”
 • HOTARARE NR. 46 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2018
 • HOTARARE NR. 47 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
 • HOTARARE NR. 48 privind desemnarea consilierilor care vor face parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Balilesti
 • HOTARARE NR. 49 privind modificarea codului C.A.E.N. al SC Servicii Edilitare Balilesti SRL
 • HOTARARE NR. 50 privind marcarea si exploatarea arborilor din punctul "Valea Ulitei" in sat Ulita si a arborilor din punctul "Valea Golesti", sat Golesti, comuna Balilesti
 • HOTARARE NR. 51 privind organizarea evenimentului cultural-artistic "Ziua comunei Balilesti"
 • HOTARARE NR. 52  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia "Construire gradinita cu program prelungit 50 copii in satul Balilesti, comuna Balilesti, judetul Arges"
 • HOTARARE NR. 53  privind asigurarea fondurilor necesare  investitiei defalcate pe surse de finantare pentru realizarea obiectivului "Construire gradinita cu program prelungit 50 copii in satul Balilesti. comuna Balilesti, judetul Arges"
 • HOTARARE NR. 54  
 • HOTARARE NR. 55  privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2018
 • HOTARARE NR. 56  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
 • HOTARARE NR. 57  privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale comunei Balilesti pe anul 2017
 • HOTARARE NR. 58  privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 10454000 lei, in conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 • HOTARARE NR. 59  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modernizare strazi, comuna Balilesti, judetul Arges"
 • HOTARARE NR. 60  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Amplasare statii autobuz"
 • HOTARARE NR. 61  privind reabilitarea strazii "Codrului" din punctul ,,Stroesti", sat Priboaia, comuna Balilesti, judetul Arges
 • HOTARARE NR. 62  privind reamenajarea caii pietonale Priboaia- Stroesti, sat Priboaia, comuna Balilesti, judetul Arges
 • HOTARARE NR. 63  privind aprobarea realizarii studiului de fezabilitate faza DALI pentru canalizarea paraului Valea Mare pe o distanta de 1 km
 • HOTARARE NR. 64  privind aprobarea amenajarii unui izvor de aductiune a apei izvorului natural din punctul: Zmeura-Golesti"
 • HOTARARE NR. 65  privind completarea domeniului privat al comunei Balilesti cu suprafata de 500 mp in punctul "Povernii", sat Bajesti, comuna Balilesti
 • HOTARARE NR. 66  privind aprobarea lucrarilor suplimentare la implementarea proiectului initial "Amenajare albie parau Valea lui Baj cu structura carosabila L=lOOm din satul Bajesti, comuna Bililesti, judetul Arges"
 • HOTARARE NR. 67  privind aprobarea sehimbarii destinatiei imobil­ Scoala veche Balilesti
 • HOTARARE NR. 68  privind aprobarea schimbarii destinatiei imobil-Scoala Golesti
 • HOTARARE NR. 69  privind aprobarea realizarii Studiului de Fezabilitate faza DALI pentru renovarea si extinderea imobilului Primaria Veche din satul Bajesti, comuna Balilesti, judeful Arges"
 • HOTARARE NR. 70 privind implementarea proiectului ,,INFRASTRUCTURA DE ACCES LA MONUMENTUL ISTORIC MARES BAJESCU, IN COMUNA BALILESTI, JUDETUL ARGES"
 • HOTARARE NR. 71 privind aprobarea Planului anual de actiune pe anul 2019 privind serviciile sociale acordate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Balilesti
 • HOTARARE NR. 72 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli
 • HOTARARE NR. 73 privind insusirea raportului de audit financiar nr. 8260/31.10.2018 si a Deciziei nr. 45/19.11.2018 emise de Curtea de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Arges in urma actiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara pentru anul 2017 ale UATC Balilesti
 • HOTARARE NR. 74 pentru aprobarea de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2019 de beneficiarii Legii 416/201 (anexa)

 • HOTARARE NR. 75 privind aprobarea Planului anual de actiune pe anul 2019 privind serviciile sociale acordate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Balilesti

 • HOTARARE NR. 76 privind probarea retelei scolare de pe raza comunei Balilesti, pentru anul scolar 2019-2020

 • HOTARARE NR. 77 privind desfiintarea entitatii Camin Cultural Balilesti

 • HOTARARE NR. 78 privind aprobarea vanzarii imobilului-teren situat in comuna Balilesti, sat Balilesti, punctul "Primaria veche"

 • HOTARARE NR. 79 privind privind completarea domeniului privat al comunei Balilesti cu suprafata de 12000 mp in punctul ,,Vierasanca" in vederea implementarii proiectului public "Centrala fotovoltaica· de 300 kw"

 • HOTARARE NR. 80 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 • HOTARARE NR. 81 (anexa 1, anexa 2)

 • HOTARARE NR. 82 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Modemizare drumuri, strazi ,comuna Balilesti, judetul Arges ''