Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Ion Voican

Rubrica:

Conducerea primariei


Viceprimar


Cu o experiență de 12 ani în fruntea comunității bălileștene din funcția de primar, domnul Ion Voican se bucură de mai bine de doi ani de funcția de viceprimar.

Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, căruia îi pot fi delegate atribuțiile sale.

Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia. Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.