Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

COMPONENȚĂ COMISII DE SPECIALITATE

Rubrica:

Informatii Consiliul Local1. Comisia pentru activități economico-financiare, comerciale, agricultură, mediu și turism, având urmatoarea componenta:
- Presedinte: VOICAN ION
- Secretar: BUCURESCU ION
- Membrii: MARGARITESCU MIRCEA
                HABUC STEFANITA
                DELEANU GABRIEL-MIHAI


2. Comisia juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, administrație publică locală și ordine publică, avand urmatoarea componenta:
- Presedinte: NITESCU DRAGOS-AURELIAN
- Secretar: CIRLANARU VASILE-DAFIN
- Membru: TOMA NICULAE


3. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, avand urmatoarea componenta:
- Presedinte: CIRLANARU VICTOR
- Secretar: LUNGAN CONSTANTIN
- Membrii: ACHIM VASILE-MIHAI
                TOMA ALEXANDRU-CONSTANTIN 
                UNGUROAICA IONUT-CORNELIU