Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Hotarari ale consiliului local Balilesti

Rubrica:

Informatii Consiliul Local 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2022

 

 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2021

 

 

 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2020

 

 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2019

 

 • HOTARARE NR. 1
  privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2019
 • HOTARARE NR. 2
  privind utilizarea din excedentul bugetar 2018 a sumei de 63 mii lei pentru acoperirea temporara a golului de casa
 • HOTARARE NR. 3
  privind aprobarea realizării unor proiecte multianuale
 • HOTARARE NR. 4
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „ Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Bălilești, județul Argeș și înființare sistem centralizat de canalizare comuna Bălilești, județul Argeș"
 • HOTARARE NR. 5
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția „Construire grădiniță cu program prelungit 50 copii in satul Bălilești, comuna Bălilești, județul Argeș”
 • HOTARARE NR. 6
  privind reabilitarea dispensarului Poienița
 • HOTARARE NR. 7
  privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale UAT Bălilești pentru anul 2019
 • HOTARARE NR. 8
  privind aprobarea grilei de salarizare pentru angajatii Primăriei Bălilești
 • HOTARARE NR. 9
  privind aprobarea cererilor depuse de cetățenii comunei Bălilești pentru scutirea unor impozite si taxe locale pentru anul 2019 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 10
  privind avizarea organigramei si a regulamentului intern ale SC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 11
  privind demisia consilierului local BUSESCU MARIUS -CONSTANTIN si vacantarea mandatului de consilier local
 • HOTARARE NR. 12
  privind validarea d-lui Burlusi Stefan in functia de consilier local
 • HOTARARE NR. 13
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2019
 • HOTARARE NR. 14
  privind respingerea proiectului de hotirare cu privire la incetarea de drept a functiei de consilier local si viceprimar a d-Iui Voican Ion
 • HOTARARE NR. 15
  pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a programului si listei de investitii pentru anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022
 • HOTARARE NR. 16
  privind organizarea la nivelul aparatului propriu al primarului a unei structuri de specialitate cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • HOTARARE NR. 17
  privind revocarea Hotararii nr.15 din 09.04.2019 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli , a programului si listei de investitii pentru anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022
 • HOTARARE NR. 18
  pentru aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, a programului si listei de investitii pentru anul 2019, precum si estimarile pentru anii 2020-2022 (anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4)
 • HOTARARE NR. 19
  (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 20
  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2019 a Comunei Balilesti
 • HOTARARE NR. 21
  privind aprobarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Balilesti pentru anul 2019
 • HOTARARE NR. 22
  privind aprobarea unor lucrări de amenajare terenuri de interes local
 • HOTARARE NR. 23
  privind încetarea de drept a funcției de consilier local și viceprimar a d-lui Voican Ion
 • HOTARARE NR. 24
  privind respingerea cererii d-lui Voican Ion cu privire la solicitarea revocarii HCL nr. 23/13.05.2019
 • HOTARARE NR. 25
  privind reamenajare parau Valea Ulitei 
 • HOTARARE NR. 26
  privind executarea unor lucrari in punctul ,,La Gorgan"-Valea lui Isac
 • HOTARARE NR. 27
  privind încetarea de drept a funcției de consilier local și viceprimar a d-lui Voican Ion
 • HOTARARE NR. 28
  privind aprobarea vanzarii imobilului-teren situat in comuna Balilesti, sat Balilesti, punctul "La Troita"
 • HOTARARE NR. 29
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2019
 • HOTARARE NR. 30
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
 • HOTARARE NR. 31
  privind modificarea solutiei de colectare a deseurilor in comuna Balilesti, judetul Arges
 • HOTARARE NR. 32
  privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii cu privire la normele de igiena si sanatate publica
 • HOTARARE NR. 33
  privind aprobarea modificarii art.1 din HCL nr.10/02.02.2016
 • HOTARARE NR. 34
  privind delegarea d-lui Busescu Marius Constantin pe functia de administrator al SC SERVICII EDILITARE BALILESTI SRL
 • HOTARARE NR. 35
  privind aducerea la cunostinta a sentintei civile nr.48812019 emisa de Tribunalul Arges
 • HOTARARE NR. 36
  privind aprobarea organizarii activitatii culturale "500 de ani de la prima atestare documentara a satului Bajesti"
 • HOTARARE NR. 37
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 38
  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare rețea existentă de alimentare cu apă Băjești și înființare rețea de canalizare pe arterele secundare în comuna Bălilești” și depunerea spre finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
 • HOTARARE NR. 39
  privind aprobarea implementării obiectivului de investiție și a indicatorilor tehnici-economici pentru proiectul,„Înființare distribuție gaze naturale în comuna Bălilești cu satele Bălilești, Băjești, Valea Maren Golești, Priboaia, Poienița și Ulița, județul Argeș” și depunerea spre finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții
 • HOTARARE NR. 40
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 41
  privind delegarea d-lui Busescu Marius Constantin pe funcția de administrator al SC SERVICI EDILITARE BĂLILEȘTI SRL pe perioadă nedeterminată
 • HOTARARE NR. 42
  privind desemnarea consilierilor care vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bălilești
 • HOTARARE NR. 43
 • HOTARARE NR. 44
 • HOTARARE NR. 45
 • HOTARARE NR. 46
 • HOTARARE NR. 47<
  (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 48
 • HOTARARE NR. 49
 • HOTARARE NR. 50
 • HOTARARE NR. 51
 • HOTARARE NR. 52
 • HOTARARE NR. 53
 • HOTARARE NR. 54
  (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 55
  (anexa 1), (anexa 2), (anexa 3)
 • HOTARARE NR. 56
 • HOTARARE NR. 57
 • HOTARARE NR. 58

 

 

 

Hotari ale Consiliului Local
pe anul 2018

 

 • HOTARARE NR. 1
  privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017
 • HOTARARE NR. 2
  privind utilizarea din excedentul bugetar 2017 a sumei de 28 mii lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa
 • HOTARARE NR. 3
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2018
 • HOTARARE NR. 4
  privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale UAT Balilesti pentru anul 2018
 • HOTARARE NR. 5
  privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Balilesti
 • HOTARARE NR. 6
  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balilesti, judetul Arges pentru anul 2018
 • HOTARARE NR. 7
  privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ
 • HOTARARE NR. 8
  privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de beneficiarii Legii 416/2001
 • HOTARARE NR. 9
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Balilesti, judetul Arges"
 • HOTARARE NR. 10
  privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate inregistrate la compartimentul impozite si taxe
 • HOTARARE NR. 11
  privind aprobarea cererilor depuse de cetatenii comunei Balilesti pentru scutirea unor impozite si taxe locale pentru anul 2018 (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 12
  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Balilesti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii constituita la nivelul Scolii Gimnaziale Balilesti
 • HOTARARE NR. 13
  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli, bugetului de venituri proprii si subventii, a programului de investitii pentru anul 2018, precum si estimarile pentru anii 2019-2021 (anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4)
 • HOTARARE NR. 14
  privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2018 a comunei Balilesti (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 15
  privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice al comunei Balilesti pentru anul 2018(anexa 1)
 • HOTARARE NR. 16
  privind infiintarea societatii cu raspundere limitata (SRL) "SERVICII EDILITARE BALILESTI"
 • HOTARARE NR. 17
  privind stabilirea modalitatii de gestionare a Serviciului de Iluminat Public in comuna Balilesti, Judetul Arges (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 18
  privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public din comuna Balilesti, judetul Arges (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 19
  privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din comuna Balilesti, judetul Arges (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 20
  privind aprobarea Planului anual de actiune pe anul 2018 privind serviciile sociale acordate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Balilesti (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 21
  privind numirea persoanei care tine Registrul de evidenta a garantiilor locale a unitatii administrativ teritoriale Balilesti
 • HOTARARE NR. 22
  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in relatia cu SC SERVICII EDILITARE BALILESTI S.R.L.
 • HOTARARE NR. 23
  privind aprobarea amplasarii de semne de circulatie pe raza comunei Balilesti (anexa 1)
 • HOTARARE NR. 24
  privind reorganizarea serviciului de paza in comuna Balilesti, judetul Arges
 • HOTARARE NR. 25
  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie, mai si iunie 2018
 • HOTARARE NR. 26
  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
 • HOTARARE NR. 27
  privind aprobarea executarii unor obiective de investitii
 • HOTARARE NR. 28
  stabilirea si sanctionarea unor contraventii cu privire la normele de igiena si sanatate publica
 • HOTARARE NR. 29
 • HOTARARE NR. 30
  privind aprobare intretinere prin pietruire cu piatra concasata a arterelor de acces comunale
 • HOTARARE NR. 31