Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Servicii Edilitare Balilesti

Rubrica:

Informatii Consiliul LocalSC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL

SC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL este o societate comercială ce are asociat unic Comuna Bălilești, prin Consiliul Local Bălilești, reprezentată legal de către doamna Nicoleta-Mădălina OLARU, în calitate de Administrator și are sediul pe strada Principală, nr. 53, sat Bălilești, comuna Bălilești, județul Argeș (incinta anexa gospodărească).
Această societate a fost înființată la începutul acestui an (februarie 2018) si are drept scop asigurarea diverselor servicii - în primă fază prestate pentru Primăria Bălilești - rezultatul final fiind reprezentat de crearea de locuri de muncă, dar și eliminarea intermedierilor cu diferite alte societăți, scutind astfel plata altor taxe, cum ar fi, spre exemplu, TVA-ul sau alte costuri prevăzute într-un potențial deviz de lucrări efectuate de către alte societăți (profit, cheltuieli indirecte, etc), dar și executarea cu promptitudine a lucrărilor, reducând astfel termenele de așteptare.
La momentul actual, în cadrul SC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL activează un număr de cinci persoane (3 Paznici, 1 Inginer Electrician și 1 Administrator), urmând ca, pe viitor, să ne extindem aria de servicii prestate prin cooptarea în echipa noastră și a altor persoane, formate pe alte segmente, care sunt dispuse să muncească și să-și aducă aportul la dezvoltarea societății.
Pentru o bună desfășurare a activităților din cadrul acestui parteneriat, au fost încheiate contracte de prestări servicii, contracte de mentenanță etc, în care au fost clar stabiliți parametrii de funcționare, atât pentru serviciul de pază, cât și pentru serviciul de întreținere și reparații la nivelul rețelei de iluminat public din comună.
Un alt aspect demn de precizat este acela că, pe lângă contractele menționate mai sus, echipa noastră poate presta, contra cost, servicii individuale și pentru cetățenii din localitate (realizarea instalației electrice de interior pentru construcțiile noi, remedieri și reparații la instalațiile electrice existente, intervenții de urgență,  măsurători și întocmire fișe de soluții și alte lucrări de natură electrică).
!!! Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la serviciile prestate, modalitatea de lucru, timpul de execuție și tarifele practicate (personalizate în funcție de complexitatea fiecărei lucrări), vă rugăm să vă adresați Primăriei Bălilești la telefon: 0248.562.080 /0738.775.545 sau la adresa de e-mail: consilierprimar@primariabalilesti.ro.