Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Proiecte in desfasurare

Rubrica:

ProiecteProiecte in desfasurare

● Amenajare albie pârâu Valea lui Băj;
● Extindere rețea de alimentare cu apă și înființare sistem centraliat de canalizare în comuna Bălilești, județul Argeș