Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Prezentare Servicii Edilitare Balilesti

Rubrica:

Servicii Edilitare BalilestiSC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL este o societate comercială ce are asociat unic Comuna Bălilești, prin Consiliul Local Bălilești, reprezentată legal de către doamna Nicoleta-Mădălina OLARU, în calitate de Administrator și are sediul pe strada Principală, nr. 53, sat Bălilești, comuna Bălilești, județul Argeș (incinta anexa gospodărească).

            Această societate a fost înființată în luna februarie 2018 si are drept scop asigurarea diverselor servicii prestate pentru Primăria Bălilești, rezultatul final fiind reprezentat de crearea de locuri de muncă, dar și eliminarea intermedierilor cu diferite alte societăți, scutind astfel plata altor taxe, cum ar fi, taxa pe valoare adăugată sau alte costuri prevăzute într-un potențial deviz de lucrări efectuate de către alte societăți (profit, cheltuieli indirecte, etc), dar și executarea cu promptitudine a lucrărilor, reducând astfel termenele de așteptare.

            La momentul actual, în cadrul SC SERVICII EDILITARE BĂLILEȘTI SRL activează un număr de șase persoane (3 Paznici, 1 Inginer Electrician, 1 Director Tehnic și 1 Administrator), urmând ca, pe viitor, să ne extindem aria de servicii prestate prin cooptarea în echipa noastră și a altor persoane, formate pe alte segmente, care sunt dispuse să muncească și să-și aducă aportul la dezvoltarea societății.

Perfecționarea acestor oameni este esențială pentru buna desfășurare a activității din cadrul societății în vederea înscrierii acesteia la licitația privind concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale din comuna noastră.

Pentru o bună desfășurare a activităților din cadrul acestui parteneriat, au fost încheiate contracte de prestări servicii, contracte de mentenanță etc, în care au fost clar stabiliți parametrii de funcționare, atât pentru serviciul de pază (prin întocmirea unui Plan de pază de către reprezentanții Poliției Rurale din zonă), cât și pentru serviciul de întreținere și reparații la nivelul rețelei de iluminat public din comună (prin întocmirea, predarea și însușirea Caietului de sarcini).

!!! Pentru detalii și informații suplimentare referitoare la serviciile prestate, modalitatea de lucru și timpul de execuție (care diferă în funcție de complexitatea fiecărei lucrări), vă rugăm să vă adresați Primăriei Bălilești la unul dintre numerele de telefon: 0248.562.080/ 0744.357.882 sau la adresa de e-mail: consilierprimar@primariabalilesti.ro.