Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

  /   Rubrica:

Stiri                                                                                                            Nr.    7943/20.10.2022       

                                                                                                            L.S. 

Județul Argeș

Comuna Bălilești

Sectoarele cadastrale:  21, 32

 

 

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice 

ale cadastrului

 

            OCPI ARGEȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 21, 32 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

         Data de început a afișării: 31.10.2022

          Data de sfârșit a afișării: 29.12.2022

                     Adresa locului afișării publice: comuna Bălilești, sat Bălilești, str. Principală, nr. 169, Județul Argeș.

        Repere pentru identificarea locației: sediul Primăriei Comunei Bălilești

        Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la:   Primăria Comunei Bălilești

 

 

 

            Alte informatii pentru cei interesați: Program – luni- vineri: 09:00 – 16:00

            Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015 –  

           2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/