Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Comunicat de presă - Incepere proiect Priboaia

  /   Rubrica:

Stiri
Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”Comuna Bălilești anunță începerea proiectului de investiție cu titlul ”Creşterea eficienţei

energetice şi gestionarea inteligentă a energiei la Școala Golești-Priboaia cu Grădiniță, sat Priboaia,

Comuna Bălilești, Județul Argeș”.

Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta - Componenta C10- Fondul local-

Investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate

la nivelul unităților administrativ-teritoriale. I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde

puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3, Runda 1.

Codul proiect: C10-I3-334

Contract de finanțare nr. 3585/11.01.2023

Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii instituției de învățământ

prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de

energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și

siguranței elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar al instituției de învățământ - beneficiari

direcți ai investiției.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la data semnării contractului de

finanțare de către ultima parte contractantă.

Data de începere: 01.02.2023; Data finalizare: 01.02.2026.

Valoarea totală a proiectului: 1.130.596,51 lei cu TVA din care 950.081,10 lei reprezintă valoarea

eligibilă din PNRR (fără TVA), iar 180.515,41 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile

din PNRR.


                                                                                 Persoană de contact:

Primar Victor Cătălin Turturică

e-mail: registratura@primariabalilesti.ro

Tel. 0248562080


"Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din

fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”


"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană Următoarea GenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/