Primaria Comunei Bălilești / CIF: 4122124
Strada Principală, Nr. 169, Com. Bălilești, Jud. Arges
Tel / Fax: (004) 024 856 2080
Email: registratura@primariabalilesti.ro
  

Rezultatul selecției organizațiilor neguvemamentale pentru participarea în cadrul proiectului Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală)

  /   Rubrica:

Stiri